EN PL
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH TECHNIK PREZENTACJI DANYCH ŚRODOWISKOWYCH W OKNIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ NA PRZYKŁADZIE MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):101-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sukcesywnie zwiększa się zakres i powszechność zastosowań wizualizacji danych środowiskowych w upowszechnianiu i popularyzacji wyników pomiarów terenowych i badań naukowych. Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych technik i narzędzi komputerowych, które umożliwiają prezentację danych środowiskowych w formie wykresu wskaźnikowego, w oknie przeglądarki internetowej. Za dane wejściowe przyjęto wyniki pomiarów wykonanych w ramach monitoringu lokalnego jakości powietrza w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Do wizualizacji danych wybrano wartości średnie godzinowe stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu PM10 oraz PM2,5. Wykresy przygotowano z wykorzystaniem czterech alternatywnych narzędzi projektowych w oparciu o skalę pomiarową indeksu jakości powietrza. Podstawą analizy porównawczej były testy eksploracyjne (rozpoznawcze), które wykonywano techniką samooceny, w oparciu o scenariusz prac projektowych. W konkluzji zwrócono uwagę, że prezentacja danych środowiskowych w oknie przeglądarki internetowej za pomocą wykresów wskaźnikowych nie jest powszechnie stosowana, choć zdaniem autorów tkwi w niej duży potencjał, w szczególności informacyjny.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top