EN PL
PRACA ORYGINALNA
ANALIZA KRAJOBRAZU DŹWIĘKOWEGO OŚRODKÓW NARCIARSKICH W BAD HOFGASTEIN (AUSTRIA) I BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ (POLSKA)
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Ecology, Climatology and Air Protection, University of Agriculture, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 
2
Department of Sanitary Engineering and Water Management, University of Agriculture, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 
 
Data nadesłania: 16-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-09-2023
 
 
Data akceptacji: 03-10-2023
 
 
Data publikacji: 15-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Maria Malec   

Department of Ecology, Climatology and Air Protection, University of Agriculture, Krakow, Poland
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(3):41-57
 
WAŻNE
  • Przeprowadzone badania wskazują także iż relatywnie niewielkie ośrodki narciarskie o mniejszej liczbie narciarzy ale skumulowanej na niedużej powierzchni mogą mieć potencjalnie znacznie silniejsze oddziaływanie środowiskowe. W regionach górskich, które z różnym nasileniem poddawane są przez cały rok presji turystycznej ważne jest promowanie modelu turystyki zrównoważonej.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy było ustalenie, czy wielkość oraz zagospodarowanie i funkcjonowanie ośrodka narciarskiego ma wpływ na krajobraz dźwiękowy. W związku z tym do badań wytypowano dwa ośrodki: jeden zlokalizowany w Polsce, drugi w Austrii. Poza tym autorzy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją różnicę zarówno w natężeniu dźwięku, jak i typach zdarzeń akustycznych w obrębie ośrodków (miasto–stok) oraz pomiędzy dwoma badanymi ośrodkami narciarskimi.

Materiał i metody:
Przeprowadzone badania polegały na pomiarze natężenia dźwięku oraz inwentaryzacji zdarzeń akustycznych. Badane ośrodki narciarskie, pomimo różnicy w wielkości zajmowanych przez nie obszarów i liczbie użytkowników, są pod wieloma względami porównywalne ze sobą.

Wyniki i wnioski:
Wyniki wskazują, że różnice w poziomie zmienności dźwięku występują pomiędzy obiektami (miejscowościami i stokami) zlokalizowanymi w poszczególnych ośrodkach narciarskich. Najczęściej rejestrowane były dźwięki antropogeniczne, a wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły dźwięki społeczno-kulturowe. W austriackim kurorcie stanowiły one 25% wszystkich pomiarów, natomiast w polskim kurorcie wyniosły aż 42%.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top