EN PL
PRACA ORYGINALNA
OCENA ZAGĘSZCZENIA I WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE GRUNTÓW KORPUSU ZAPORY BOCZNEJ ZBIORNIKA WODNEGO „MAZIARNIA”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 21-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-10-2019
 
 
Data akceptacji: 30-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-01-2020
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Tadeusz Gruchot   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):133-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena zagęszczenia gruntów korpusu bocznej zapory ziemnej „B” zbiornika wodnego „Maziarnia” w Wilczej Woli w województwie podkarpackim z wykorzystaniem końcówki stożkowej i krzyżakowej lekkiej sondy dynamicznej. Oznaczono również parametry wytrzymałości na ścinanie gruntów wbudowanych w korpus zapory, a więc wytrzymałości na ścinanie bez odpływu na podstawie badań polowych oraz kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie bezpośredniego ścinania.

Materiał i metody:
Badania terenowe obejmowały oznaczenie gęstości objętościowej gruntu oraz sondowanie lekką sondą dynamiczną wraz z oznaczeniem wytrzymałości na ścinanie bez odpływu w czterech przekrojach zlokalizowanych na skarpie odpowietrznej na odcinku o długości około 300 m. Zakres badania laboratoryjnych dotyczył oznaczenia składu uziarnienia, parametrów zagęszczalności w aparacie Proctora. Oznaczono także parametry wytrzymałości na ścinanie a więc kąta tarcia wewnętrznego i spójność w aparacie bezpośredniego ścinania na próbkach bez i z zawodnieniem w trakcie konsolidacji i ścinania.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane wyniki i ich analiza wskazują, że wartość oszacowanego na podstawie zależności korelacyjnych stopnia zagęszczenia i wskaźnika zagęszczenia w zależności od zastosowanej końcówki sondy różniła się znacząco. Stwierdzono, że w dużej części grunty budujące korpus zapory bocznej cechowały się niskimi wartościami wskaźnika zagęszczenia. Wysokie wartości parametrów wytrzymałości na ścinanie tak z badań sondą krzyżakową i z aparatu bezpośredniego ścinania pozwalają jednak wysoko ocenić stateczność całego obiektu. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań wytrzymałości na ścinanie w warunkach polowych i laboratoryjnych nie stwierdzono jednoznacznych zależności pomiędzy badanymi parametrami.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top