EN PL
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNYCH UTWORÓW POKRYW STOKOWYCH Z DOLINY POTOKU SIARKI W OKOLICACH MIEJSCOWOŚCI SIARY I OWCZARY KOŁO GORLIC
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(4):157-168
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów geotechnicznych gruntów pokryw stokowych pochodzących z doliny potoku Siarki w okolicach miejscowości Siary i Owczary w Beskidzie Niskim, gdzie w czerwcu 2010 r. wystąpiły liczne ruchy masowe. Wyniki badań wykazały, że badane grunty stanowią głównie pyły ilaste z piaskiem oraz żwirem, charakteryzujące się niską i średnią plastycznością. Stwierdzono, że badane grunty charakteryzują się odpowiednią zagęszczalnością z punktu widzenia ich przydatności do celów budowy nasypów drogowych. Z drugiej strony grunty te są wrażliwe na zmiany wilgotności, co wykazały wyniki badań nośności i wytrzymałość na ścinanie, zwłaszcza w przypadku wartości spójności. Ogólnie stwierdzono, że grunty te mogą stanowić dobre podłoże drogowe w miejscach suchych lub pod warunkiem ich odizolowania od wpływu wody gruntowej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top