EN PL
DENDROFLORA OSIEDLA „WSCHÓD” W ŚWIDNIKU (WOJ. LUBELSKIE) – ANALIZA PRZYRODNICZA I KRAJOBRAZOWA
 
Więcej
Ukryj
1
The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):85-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawione badania dotyczą różnorodności i struktury przestrzennej zieleni miejskiej. Mają one na celu porównanie dendroflory osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Świdniku z innymi podobnymi zespołami urbanistycznymi, które były dotychczas przeanalizowane. Niniejsze badania miały charakter inwentaryzacyjny i służyły określeniu różnorodności gatunkowej rosnących tam drzew i krzewów, a także wskazaniu ich funkcji kompozycyjno-przestrzennej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top