EN PL
Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi
Kraków, 17.09.2020 - 18.09.2020
 
Place:Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji ul. Balicka 253 c.
Organizer:Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego
WWW:http://www.shp.org.pl/konferencje/
Tematyka konferencji:
1) Aspekty prawne związane ze sporządzaniem dokumentacji hydrologicznej
2) Jakość danych hydrologicznych w zarządzaniu zasobami wodnymi
3) Zasoby wodne na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej
4) Rola socjohydrologii w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi
5) Metodyka wyznaczania wielkości zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
6) Problematyka wyznaczania stref ochronnych wód powierzchniowych
7) Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne
8) Znaczenie ekohydrologii w kształtowaniu zasobów wodnych
9) Wpływ antropopresji na jakość wód i możliwości ich wykorzystania przez człowieka
ISSN:1644-0765