EN PL
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):3-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęty został problem aktualności danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków – państwowym rejestrze prowadzonym przez starostów. Aktualizacja operatu może przebiegać w sposób ciągły bądź kompleksowy. To właśnie na ten drugi zdecydowała się podkrakowska gmina Michałowice, która z własnej inicjatywy i na swój koszt w 2012 r. wykonała to przedsięwzięcie, mimo, że jest ono zadaniem starosty. W niniejszej pracy celem była ocena przeprowadzenia kompleksowej modernizacji operatu ewidencyjnego na terenie całej jednostki ewidencyjnej Michałowice oraz wskazanie jej rezultatów. W związku z tym omówiono przyczyny podjęcia takiej decyzji przez władze gminy, reakcję społeczeństwa oraz przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty wynikające z realizacji modernizacji, które odnieśli zarówno mieszkańcy, jak i lokalny samorząd.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top