EN PL
KRAJOBRAZY ROLNICZE W ŚRODOWISKU MIEJSKIM NA PRZYKŁADZIE CHRISTCHURCH, NOWA ZELANDIA
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Agriculture in Nitra
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):217-229
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rolnictwo przyjmuje rozmaite formy w wewnątrzmiejskich i podmiejskich okolicach miasta Christchurch, stolicy regionu Canterbury w Nowej Zelandii. Te rolnicze krajobrazy stanowią produktywne składowe zielonej infrastruktury miejskiej oraz zapewniają ważne środowiskowe, społeczne i ekonomiczne usługi. W trakcie Obustronnej Krótkoterminowej Misji Naukowej, realizowanej w ramach Współpracy Europejską w Nauce i Technologii, badano różnorakie modele rolnictwa miejskiego zgodnie z ich przestrzennymi i strukturalnymi właściwościami, rozważając ich znaczenie w budowie prężnie działającego miejskiego systemu żywnościowego. Celem niniejszej pracy była charakterystyka i analiza modeli rolnictwa miejskiego na podstawie czterech przykładów w obszarach wewnątrzmiejskich oraz dwóch w okolicach podmiejskich Christchurch. Wewnątrzmiejskie krajobrazy rolnicze są reprezentowane przez Ogród Komunalny Okeover na Uniwersytecie Canterbury, Rynek Rolny Christchurch w Riccarton House, Gospodarstwo Miejskie Agropolis oraz ogród produkcji miejskiej. Rolnictwo na obszarach podmiejskich jest prowadzone jako rolnictwo na dużą skalę, a szczególna forma miejskiej zabudowy rozproszonej oraz zużycie ziemi ornej jest przedstawione jako przykład lifestyle block.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top