EN PL
KRÓTKOTERMINOWE ZMIANY MAKSYMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W PÓŁROCZU CHłODNYM W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):49-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono analizę zmian temperatury powietrza z dnia na dzień (T2–T1) oraz w ciągu kolejnych trzech (T3–T1) i czterech dni (T4–T1). Zostały one wyliczone na podstawie dobowych wartości temperatury maksymalnej powietrza w półroczu chłodnym (X–III) z pięciu stacji w Polsce (Łeba, Warszawa, Kraków, Poznań, Włodawa), z lat 1961–2010. Średnie wieloletnie różnice krótkoterminowych zmian temperatury maksymalnej w badanym półroczu wahały się w przedziale 1,7–2,4°C na różnych stacjach, natomiast w ekstremalnych przypadkach zmiany z dnia na dzień (głównie spadki) osiągały wartość 20,3°C, a w ciągu kolejnych 3 lub 4 dni odpowiednio 24,0°C i 25,6°C. Stacje położone w środkowej Polsce charakteryzowały się podobnymi tendencjami zmian wartości temperatury. Największe różnice stwierdzono na stacjach w Łebie i Krakowie. W pracy szczególną uwagę zwrócono na liczbę dni z gwałtowną zmianą temperatury, za którą uznano różnicę większą niż bądź równą 10,0°C. Częstość takich dni w badanym wieloleciu stanowiła 9% przypadków, z niewielką przewagą spadków temperatury nad wzrostami. W wieloletnim przebiegu gwałtownych zmian stwierdzono niewielką przewagę analizowanych przypadków w pierwszym 25-leciu omawianego okresu (1961–1985) nad drugim (1986–2010).
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top