EN PL
PRACA ORYGINALNA
KRAJOBRAZOWO-HYDROMORFOLOGICZNA OCENA GÓRSKIEJ DOLINY RZECZNEJ PO POWODZI
 
Więcej
Ukryj
1
Universitet of Agriculture in Krakow
 
 
Data nadesłania: 25-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-01-2019
 
 
Data akceptacji: 14-01-2019
 
 
Data publikacji: 23-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Maria Nawieśniak-Caesar   

Universitet of Agriculture in Krakow
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):75-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zintegrowana ocena zmian krajobrazowo-hydromorfologicznych w górskiej dolinie rzecznej po powodzi

Materiał i metody:
Ocenę przeprowadzono metodą LandScape & HydroMorfological Assessment of River Valleys (metoda LSHM). Metoda ta służy do oceny i identyfikacji cennych obszarów w dolinach rzecznych i określania ich potencjału rozwojowego. Metoda LSHM rozróżnia trzy główne grupy czynników: hydromorfologiczne (H), krajobrazowe (L) i zintegrowane (I). Wszystkie czynniki są oceniane przy użyciu 10-punktowej skali.

Wyniki i wnioski:
Ocena krajobrazowo-hydromorfologiczna wykonana za pomocą metody LSHM, ułatwia identyfikację przekształceń zarówno w korycie rzeki, jak i w całej dolinie oraz ocenę krajobrazu doliny rzecznej. Zintegrowane podejście można zastosować do napraw po powodziowych w dolinie rzecznej.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top