EN PL
PRACA ORYGINALNA
BIOREMEDIACJA MIKROBIOLOGICZNA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO W KAMIENNEJ GÓRZE
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
2
ACS-Poland
 
 
Data nadesłania: 28-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2020
 
 
Data akceptacji: 10-02-2020
 
 
Data publikacji: 06-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(1):47-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie efektów procesu bioremediacji mikrobiologicznej przeprowadzonej w ramach oczyszczania zbiornika w Kamiennej Górze.

Materiał i metody:
Wykonano szereg pomiarów w terenie t.j. miąższość osadów dennych, przenikalność światła, oraz analizy fizyko-chemiczne wód. Opisano działania podjęte w procesie bioremediacji. Scharakteryzowano efekty końcowe.

Wyniki i wnioski:
Proces bioremediacji mikrobiologicznej przyczynił się do redukcji osadów dennych (frakcji organicznych) od 30 - 100% w wybranych punktach pomiarowych. Odnotowano poprawę warunków strefy eufotycznej od 70-100% w badanych punktach. Poziom zanieczyszczeń organicznych w wodzie również uległ częściowej poprawie. Stężenia badanych biogenów nie uległy redukcji a wręcz w niektórych punktach odnotowano ich wzrost w 2018 r. Pomimo widocznych zmian jakości wody w zbiorniku, oraz prawie całkowitej eliminacji frakcji organicznych w osadach dennych można było się spodziewać wzrostu biogenów w wodach zalewu. W ostatnim roku badań odnotowano całkowitą eliminację procesu zakwitu glonów a w miejscach ich wcześniejszego występowania zlokalizowano ekotony. Zbiornik wciąż narażony jest na presję ze strony zanieczyszczeń wnoszonych przez wody Zadrny. Jeżeli źródła zanieczyszczeń nie zostaną wyeliminowane tego typu zabiegi będą musiały być powtarzane w kolejnych sezonach w celu utrzymania jakości wód zbiornika.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top