EN PL
MODELOWANIE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NAWODNIENIAMI KROPLOWYMI – PRZYKŁAD SADU POMARAŃCZOWEGO EL-SALAM, PÓŁNOCNY SYNAJ, EGIPT
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Institut de Recherche pour le Développement
 
3
National Research Centre – Soils and Water Use Department, Cairo, Egypt
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):187-203
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania nad gospodarką wodną w delcie Nilu i Północnego Synaju przeprowadzono w latach 2011–2013 w „Institut de Recherche pour le Développement” (Francja). Sad pomarańczowy El-Salam został wybrany jako „standardowa” stacja badawcza. Badania dotyczą zarządzania nawodnieniami. Celem pracy jest opracowanie modelu, który można wykorzystać do nawadniania innych upraw w delcie Nilu. Proponowany model ewapotranspiracji rzeczywistej działa z jednodniowym rozkładem czasowym i wykorzystuje podejście Penmana-Monteith, które uwzględnia specyfikę szaty roślinnej (opór powierzchniowy). Zmiennymi wejściowymi modelu są standardowe dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznych sieci krajowej. Porównano dawki irygacyjne zastosowane w sadzie pomarańczowym (Imean = 994,30 mm · rok–1, 2,72 mm · dzień–1, współczynnik kulturowy Ea/ET0 = 0,78) z dawkami irigacyjnymi wyliczonymi z modelu (Easimulated): to porównanie pozwala zaproponować zarządzanie nawodnieniami precyzyjnymi uwzględniając optymalne użycie wody. W aktualnym zarządzaniu nawodnieniami straty wody (drenaż, poza strefę korzeniową) wynoszą 94570 m3 wody rocznie dla całej plantacji o powierzchni 80 ha lub 1182 m3 wody rok–1 · ha–1.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top