EN PL
NIEKONTROLOWANY POBÓR RUMOWISKA Z DNA POTOKÓW GÓRSKICH JAKO JEDNA Z PRZYCZYN DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):127-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na konsekwencje niekontrolowanego poboru żwiru i otoczaków z dna potoków górskich. W wyniku rabunkowej eksploatacji koryt rzecznych ulega zniszczeniu naturalne obrukowanie dna chroniące ciek przed nadmierną degradacją, ulegają zniszczeniu i podmyciu budowle wodne oraz budowle regulacyjne i chroniące przed powodzią, a także podpory mostowe. ponadto ulegają eliminacji organizmy żywe wskutek usunięcia naturalnych miejsc bytowania makrofauny bezkręgowej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top