EN PL
NOWE METODY GROMADZENIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W RAMACH PROJEKTU KONSOLIDACJI GRUNTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Agriculture in Nitra
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):125-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Projekty konsolidacji gruntów w Republice Słowackiej osiągnęły stan, w którym zawierają wystarczającą liczbę cennych informacji (pomiarów planimetrycznych i głębokościowych, uaktualnionych map określonych obszarów gleboznawczo-ekologicznych, koncepcji lokalnych systemów terytorialnych stabilności ekologicznej, planowania ogólnych zasad dotyczących funkcjonalnej organizacji terytorium itd.) dla społeczeństwa. Współpraca w tym zakresie wskazuje na potrzebę stworzenia jednolitego systemu archiwizowania informacji (bazy danych), który byłby przygotowany dla działań związanych z planowaniem krajobrazu na terenach wzorcowych. Jak dotąd wiele systemów informacyjnych na Słowacji nie jest ze sobą powiązanych, tak więc nie mogą być dalej użytkowane. Niniejsza praca zwraca uwagę na procedury prowadzące do przetwarzania jednolitego systemu informacyjnego, który gromadzi i archiwizuje wyniki działań w zakresie kształtowania krajobrazu na określonym terenie. Program jest przeznaczony dla administratorów i użytkowników ujednoliconego systemu. Dlatego wyeksponowane tu zostało znaczenie rozlokowania systemu przeznaczonego dla różnych użytkowników. Następny etap stanowi opis danych wejściowych do opracowania obszernej bazy danych. Podstawą prezentacji systemu były informacje otrzymane z projektów dotyczących konsolidacji gruntów. Wszystkie obliczenia w formie graficznej zostały następnie opublikowane na lokalnej konsoli o nazwie „OpenGeoSuite environment”.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top