EN PL
OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ ZAPORĘ ZIEMNĄ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU HYDRUS
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):43-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono symulację filtracji wody przez podłoże i zaporę ziemną zbiornika Jezioro Kowalskie. Celem pracy jest porównanie wyników analitycznych i numerycznych obliczeń filtracji. W kwietniu 1985r., podczas pierwszego napełniania zbiornika do normalnego poziomu piętrzenia, u stopy skarpy odpowietrznej zaobserwowano wysięki wody. Aby kontrolować ten proces, wykonano dodatkowy drenaż oraz zainstalowano piezometry otwarte. W maju tego samego roku wykonano uproszczone obliczenia filtracji mające wyjaśnić przyczyny podwyższonego ciśnienia w warstwie wodonośnej pod zaporą. Obecnie, na podstawie archiwalnych danych Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, przy użyciu pakietu 3D HYDRUS Standard, odtworzono warunki filtracji i wykonano ponownie obliczenia. Przeanalizowano układ ciśnień piezometrycznych przy trzech wariantach odwodnienia, w tym z drenażem przed i po modernizacji.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top