EN PL
OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZECIWPOWODZIOWEJ KOMPLEKSU ZBIORNIKÓW WODNYCH W ZESŁAWICACH NA RZECE DŁUBNI
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Hydrauliki i Hydrologii, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska
 
2
Cermet-Bud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynierskie
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):139-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kompleks zbiorników Zesławice na rzece Dłubni zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa w pobliżu obszarów zabudowanych, co z jednej strony ogranicza dostępną pojemność rezerwy powodziowej, z drugiej zaś, narzuca wysoki poziom ochrony tych obszarów. Doświadczenia powodzi z roku 2010 potwierdziły, że poziom ten nie jest wystarczający. Głównym celem niniejszej pracy jest ocena efektywności przeciwpowodziowej kompleksu Zesławice poprzez oszacowanie poziomu maksymalnego wezbrania, które może być efektywnie redukowane. Obliczenia numeryczne przeprowadzono na komputerowym modelu 1-D rzeki Dłubni zbudowanym w oparciu o program MIKE 11 firmy DHI. Ze względu na złożony układ topograficzny kompleksu poszczególne zbiorniki odwzorowano jako odrębne obiekty 1-D, zdefiniowano połączenia hydrauliczne między nimi i zamodelowano reguły sterowania odpływem. Ponadto, dokonano oceny przepustowości koryta Dłubni poniżej Zesławic oraz sformułowano ogólne wytyczne dla zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej w obszarze oddziaływania zbiorników.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top