EN PL
OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WODNEGO W RZECE NITRICA
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Technology in Bratislava
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):93-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor pracy skoncentrował się na procesie oceny środowisk wodnych. Jakość środowiska charakteryzuje się poprzez bioindykację, która jest reprezentowana przez krzywe przydatności ichtiofauny w środowisku. Podczas okresów minimalnych przepływów ichtiofauna preferuje przebywanie w środowiskach na większej głębokości. Pokazuje to korelacja właściwości krzywej przydatności dla głębi wodnej. Krzywe sporządzono w oparciu o uporządkowanie częstotliwości ryb w mikrośrodowisku, które były określane na podstawie badań ichtiologicznych. Ocena dokładności krzywych przydatności jest jednym z najważniejszych kroków w metodologii IFIM. Ocena i uogólnienie krzywych przydatności dla gatunku Schneider (Alburnoides bipunctatus) została wykonana w rzece Nitrica. Krzywe przydatności były przygotowane w oparciu o dwa parametry nioożywione: głębokość i prędkość. Pomiary hydrauliczne i ichtiologiczne przerowadzono w lecie 2013 r. Morfologia rzeki Nitrica została zmierzona na potrzeby modelowania hydraulicznego 2D, wykonanego przez model 2D DHI MIKE 21FM. Wyniki ukierunkowanego obszaru użytkowego pokazują, że Schneider preferuje minimalny zakres przepływów.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top