EN PL
OCENA STANU TECHNICZNEGO JAZU W SZCZYGLICACH NA RZECE RUDAWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):5-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznej – jazu z zamknięciami ruchomymi, zlokalizowanego w Szczyglicach w km 8+800 rzeki Rudawy. Ocenę techniczną jazu wykonano według metodyki zaproponowanej przez Zawadzkiego [2005]. Na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych poszczególnych elementów konstrukcji i urządzeń kontrolno-pomiarowych stwierdzono, że stan techniczny jazu jest prawie dobry. Otrzymana średnia ocena wynosiła 3,94. Dokonano również oceny jazu w Szczyglicach opracowanej według zaproponowanej przez autorów modyfikacji metodyki Zawadzkiego, uwzględniając znaczenie poszczególnych elementów budowli. Zaproponowana modyfikacja polegała na wprowadzeniu wag dla elementów stałych konstrukcji i elementów ruchomych, tj. zamknięć, uzasadniając tak przyjętą wartość wagi tym, że ocena tych elementów jazu bezpośrednio odzwierciedla stan techniczny budowli. Przyjęto następujące wartości wag: 1,0 dla elementów stałych konstrukcji i elementów ruchomych, 0,25 dla reperów, piezometrów i wodowskazów i 0,0 w ocenie tablic informacyjnych. Ocena stanu technicznego badanego jazu, obliczona jako średnia ważona z ocen cząstkowych, wyniosła 4,37 i jest o ponad 11% wyższa od oceny określonej według metodyki Zawadzkiego [2005]. Przeprowadzono również porównanie ocen trzech jazów, opublikowanych w pracach Tarnawskiego i Michalca [2007], Michalca i Suwaja [2012] oraz Michalca [2013] z ocenami opracowanymi według zaproponowanej metodyki. Stwierdzono, że jeżeli obiekt nie posiada reperów, piezometrów, wodowskazów i tablic informacyjnych, w ocenie stanu technicznego uzyskuje znacząco niższą ocenę według metodyki Zawadzkiego [2005] w porównaniu z wynikami oceny według zaproponowanej metodyki.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top