EN PL
OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI TRZECH RODZAJÓW BETONU DROGOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTEGO CEMENTU
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):3-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisano badania wpływu rodzaju cementu na wybrane właściwości betonu drogowego klasy C30/37. Wyniki badań poddano analizie. Użyto trzech różnych cementów: cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R, cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 32,5 R oraz cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA. Skład mieszanek betonowych ustalono doświadczalnie. Próbki betonów do badań przygotowano w warunkach laboratoryjnych. Okres dojrzewania wynosił 28 dni dla betonów z cementem CEM I 42,5 R i CEM II/B-S 32,5 R oraz 56 dni dla betonu z cementem CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA. Próbki poddano badaniom: wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, nasiąkliwości oraz mrozoodporności. Na podstawie wykonanych badaniach stwierdzono, że każdy z badanych cementów nadaje się do użycia w betonie drogowym. Wszystkie badane betony spełniły wymagania stawiane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA [2014]. W większości badań najwyższe wartości badanych cech osiągnięto dla betonu na cemencie hutniczym CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top