EN PL
OPŁATA ADIACENCKA W POLSCE I „OPŁATA NA RZECZ ROZWOJU” W REPUBLICE SŁOWACKIEJ – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow
 
2
Slovak University of Agriculture in Nitra
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):137-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę porównania dwóch danin publicznych, naliczanych przez jednostki samorządu terytorialnego celem pozyskania środków na inwestycje w infrastrukturę – opłaty adiacenckiej w Polsce oraz „opłaty na rzecz rozwoju” (poplatek za rozvoj) w Republice Słowackiej. Przyjęto, że obrany cel badawczy będzie realizowany przy pomocy analizy danych zastanych (desk research) oraz analizy opisowo-logicznej. Szczegółowej analizie poddano akty prawne regulujące kwestie naliczania opłaty adiacenckiej w Polsce oraz wybrane akty prawne obowiązujące w Republice Słowackiej. W konkluzji wykazano, że choć obydwie opłaty mają charakter jednorazowej daniny pobieranej na rzecz rozbudowy infrastruktury, sposób ich naliczania i konstrukcja prawna są diametralnie różne.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top