EN PL
PAROWANIE WODY ZE ZRASZANEGO DACHU BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):243-251
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie ilości wody, która w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych może wyparować w rejonie Krakowa z dachu o konstrukcji i materiale stosowanych do pokrycia magazynów. Dla określenia wielkości ewaporacji przeprowadzono badania w okresie IV–X 2011 r., w warunkach odpowiednio zaprojektowanego eksperymentu – w stacji doświadczalnej wyposażonej w dach eksperymentalny zwilżany za pośrednictwem systemu zraszania oraz automatyczną stację meteorologiczną. Przedstawiono wartości i zmienność ewaporacji wody wraz z podziałem na ewaporację występującą w godzinach dziennych i nocnych dla całego okresu badań oraz miesięcy w okresie badań. Obliczono średnie dobowe oraz godzinowe parowanie wody z dachu. W okresie badań parowanie z dachu budynku przemysłowego było zmienne. W każdym okresie pomiaru suma parowania w godzinach dziennych była kilkakrotnie wyższa od parowania w godzinach nocnych, co ze względów ekonomicznych uzasadnia odparowywanie wody z dachów tylko w ciągu dnia. Przedstawione dane mogą być wykorzystane do szacunkowego określania powierzchni dachowych niezbędnych do wyparowania określonej ilości wody, pod warunkiem zastosowania identycznych rozwiązań konstrukcyjnych dachu i systemu zraszania.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top