EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
WSTĘPNA ANALIZA TRAJEKTORII CZĄSTEK STAŁYCH W KORYCIE O DWUDZIELNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie,
 
2
SGGW w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 13-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-11-2019
 
 
Data akceptacji: 04-12-2019
 
 
Data publikacji: 26-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Krukowski   

SGGW w Warszawie,
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):37-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem przeprowadzonych badań było określenie parametrów zdolności transportowej strumienia za pomocą współczynników dyfuzji turbulentnej z wykorzystaniem techniki obrazowej i porównanie ich ze współczynnikami uzyskanymi w wyniku pomiaru sondą pomiarową ADV w korycie o przekroju złożonym.

Materiał i metody:
Badania modelowe wykonano na fizycznym betonowym modelu prostoliniowego odcinka koryta z symetrycznymi terenami zalewowymi o złożonym trapezowym przekroju poprzecznym. Na modelu wykonano badania ruchu cząstek wykorzystano cyfrową technikę rejestracji obrazu z analizą ruchu dozowanego wskaźnika (cząstek stałych) (PIV – Particle Image Velocimetry), umożliwiającą wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących proces ich transportu w przypowierzchniowej warstwie wody w korycie.

Wyniki i wnioski:
Wstępna analiza wyników badań uzyskanych w warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu techniki PIV (Particle Image Velocimetry) na podstawie trajektorii cząstki (w ujęciu Lagrange’a) i porównaniu wyników obliczeń charakterystyk turbulencji na podstawie pomiarów sondą ADV (w ujęciu Eulera), pokazują znaczne różnice pomiędzy otrzymanymi wynikami. Określone parametry: intensywność turbulencji, długości wirów i wartości współczynników dyfuzji turbulentnej obliczone na podstawie funkcji autokorelacyjnej Lagrange’a są większe niż wartości obliczone według funkcji Eulera.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top