EN PL
PRÓBA OCENY WPŁYWU ROŚLINNOŚCI NA KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU DŹWIĘKOWEGO NA PRZYKŁADZIE DWÓCH PARKÓW MIEJSKICH KRAKOWA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):167-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania była próba oceny wpływu roślinności na kształtowanie się krajobrazu dźwiękowego dwóch wybranych parków miejskich miasta Krakowa (park Krakowski i Błonia). Badania dotyczyły określenia natężenia hałasu dB (A) oraz inwentaryzacji typowych dźwięków, jakie można usłyszeć na badanym terenie – w dwóch porach roku. Jedna charakteryzowała okres, w którym drzewa i krzewy pozbawione są liści (wiosna), druga natomiast to czas pełnej wegetacji (wczesna jesień). Zarówno jedne, jak i drugie pomiary były wykonywane 3 razy w ciągu doby (dzień – 6.00 do 18.00, wieczór – 18.00 do 22.00 oraz noc 22.00 do 6.00). Badane parki wykazują się dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem zajmowanego obszaru, jak i struktury roślinnej. Ma to ogromny wpływ zarówno na poziom hałasu, jak i częstość i typ rejestrowanych zdarzeń akustycznych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top