EN PL
REAKCJE BEZKRĘGOWCÓW BENTOSOWYCH NA AKUMULACJĘ DROBNOZIARNISTEGO OSADU W POTOKU GÓRSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):35-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gospodarka leśna często wiąże się z niszczeniem pokrywy glebowej, a drogi leśne ułatwiają dopływ wyerodowanej gleby do potoków i ich zamulanie. Celem pracy była ocena stanu ekologicznego potoku narażonego na zamulanie na podstawie składu zespołu bezkręgowców bentosowych. Badaniami objęto potok Tym (Pogórze Przemyskie), mający charakter cieku górskiego, z dość dużym spadkiem koryta i kamienisto-żwirowym dnem. Zmiany w korycie potoku związane były z wynikającą z prac leśnych akumulacją drobnoziarnistego osadu na dnie. Wyznaczono 4 stanowiska badawcze: dwa w strefie akumulacji osadów i dwa na odcinkach niezamulonych. Oceniano parametry morfologiczne koryta, fizyko-chemiczne wody oraz pobierano próby makrozoobentosu. Dopływ drobnoziarnistego osadu, który pokrywał dno potoku, skutkował wyraźnym zaburzeniem składu fauny bezkręgowej. Pogorszyły się warunki siedliskowe dla bezkręgowców związanych z podłożem kamienistym i szybko płynącą wodą tj. dla widelnic, jętek i chruścików. Natomiast na dnie pokrytym osadem mineralnym licznie były larwy Chironomidae i skąposzczety.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top