EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
REKULTYWACJA JEZIOR: ANALIZA BŁĘDNIE ZASTOSOWANEJ TERMINOLOGII W LITERATURZE FACHOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Data nadesłania: 29-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-05-2019
 
 
Data akceptacji: 24-05-2019
 
 
Data publikacji: 10-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):135-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Główny celem badań była analiza błędnie zastosowanego sformułowania „rekultywacja wód” oraz „rekultywacja zbiorników wodnych”, w odniesieniu do błędów, których należy unikać w opisywaniu procesów związanych z odnową wód powierzchniowych.

Materiał i metody:
Jest to praca przeglądowa bazująca na pracach naukowych oraz raportach branżowych w tematyce rekultywacji oraz odnowy wód powierzchniowych i zdegradowanych zbiornikach wodnych. Autor przeprowadził analizę błędnie zastosowanych sformułowań oraz zaproponował poprawną formę nazewnictwa w odniesieniu do opisywanych działań naprawczych.

Wyniki i wnioski:
Wyniki analiz wskazują dobitnie, że autorzy wielokrotnie błędnie używają sformułowania rekultywacja wód w swoich artykułach. W literaturze naukowej oraz branżowej sformułowanie „rekultywacja wód” jest nadużywane pomimo rekomendacji światowej klasy ekspertów z Committee on Restoration of Aquatic Ecosystems in USA, którzy przedstawili w swoich raportach definicję sformułowania rekultywacja wód.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top