EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
REKULTYWACJA JEZIOR: ANALIZA BŁĘDNIE ZASTOSOWANEJ TERMINOLOGII W LITERATURZE FACHOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Mazur   

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH University of Science and Technology
Data nadesłania: 29-03-2019
Data ostatniej rewizji: 24-05-2019
Data akceptacji: 24-05-2019
Data publikacji: 10-09-2019
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):135–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Główny celem badań była analiza błędnie zastosowanego sformułowania „rekultywacja wód” oraz „rekultywacja zbiorników wodnych”, w odniesieniu do błędów, których należy unikać w opisywaniu procesów związanych z odnową wód powierzchniowych.

Materiał i metody:
Jest to praca przeglądowa bazująca na pracach naukowych oraz raportach branżowych w tematyce rekultywacji oraz odnowy wód powierzchniowych i zdegradowanych zbiornikach wodnych. Autor przeprowadził analizę błędnie zastosowanych sformułowań oraz zaproponował poprawną formę nazewnictwa w odniesieniu do opisywanych działań naprawczych.

Wyniki i wnioski:
Wyniki analiz wskazują dobitnie, że autorzy wielokrotnie błędnie używają sformułowania rekultywacja wód w swoich artykułach. W literaturze naukowej oraz branżowej sformułowanie „rekultywacja wód” jest nadużywane pomimo rekomendacji światowej klasy ekspertów z Committee on Restoration of Aquatic Ecosystems in USA, którzy przedstawili w swoich raportach definicję sformułowania rekultywacja wód.

ISSN:1644-0765