EN PL
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):243-252
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z uwagi na zawiłości prawne, liczne odwołania do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nieprawidłowości wykazywane w raportach Najwyższej Izby Kontroli, a także Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie naliczania przez organy gminne opłat planistycznych i adiacenckich, za cel pracy przyjęto prezentację, analizę oraz syntezę wybranych wystąpień pokontrolnych oraz aktów prawnych poświęconych naliczaniu tychże opłat. Zebraną dokumentację poddano szczegółowej analizie, która pozwoliła zidentyfikować najczęściej popełniane błędy przy ich ustalaniu. W konkluzji zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia prawne ustalania opłat planistycznych i adiacenckich oraz wyszczególniono punkty newralgiczne związane z ich naliczaniem.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top