EN PL
SKUTECZNOść FILTRÓW WłÓKNINOWYCH DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WARUNKACH STAłEGO POZIOMU PIĘTRZENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):19-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem badań była ocena przydatności filtrów włókninowych ze stałym poziomem piętrzenia jako elementu indywidualnej oczyszczalni ścieków w kontekście osiągania na odpływie stężeń zanieczyszczeń dopuszczalnych w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. [Rozporządzenie… 2014]. Do badań użyto dwóch filtrów 8-warstwowych (7,2 mm grubości) oraz jednego filtra 4-warstwowego (3,6 mm grubości). Średnie stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających na filtry wynosiły: ChZT – 377,1 mg O2 · dm–3, BZT5 – 149,4 mg O2 · dm–3, zawiesina ogólna – 166,8 mg · dm–3. W ściekach dopływających i odpływających oznaczano: ChZT, BZT5, zawiesinę ogólną i fosfor ogólny. Najwyższą skuteczność oczyszczania dla większości wskaźników zanieczyszczeń uzyskano dla filtrów o największej grubości, a obserwowane różnice w średnich skutecznościach usuwania zanieczyszczeń pomiędzy różnymi grubościami warstwy filtracyjnej zostały potwierdzone statystycznie. Zdaniem autora można uznać, że filtry w warunkach technicznych będą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. [Rozporządzenie… 2014] dla lokalizacji w ramach aglomeracji pod warunkiem zachowania optymalnych warunków ich pracy. Badania filtrów włókninowych wykazały, że filtry ze stałym poziomem piętrzenia mogą stanowić bardzo przydatną technologię, stanowiącą drugi etap oczyszczalni indywidualnej (za osadnikiem gnilnym), zwłaszcza w warunkach odprowadzania ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top