EN PL
SZACOWANIE WIELKOŚCI PAROWANIA WODY Z POWIERZCHNI DACHOWYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):17-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena możliwości szacowania wielkości parowania wody z powierzchni dachowych na podstawie wybranych wzorów empirycznych opisujących parowanie z wolnej powierzchni wody. Badania przeprowadzono w latach 2011 i 2012, w miesiącach od maja do września, na terenie magazynowego centrum logistycznego w Modlniczce k. Krakowa w stacji doświadczalnej wyposażonej w eksperymentalny dach i automatyczną stację meteorologiczną. Obliczone na podstawie wzorów miesięczne i średnie sezonowe sumy parowania porównano z wynikami pomiarów in situ. Określono współczynniki korekcyjne pozwalające na wykorzystanie wzorów do obliczania ewaporacji z powierzchni dachowych. Do szacowania parowania wody z dachów proponuje się wzór Baca, po uwzględnieniu współczynnika przeliczeniowego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top