EN PL
WYKORZYSTANIE KRZYWYCH SUM CZASÓW PRZEWYŻSZENIA PRZEPŁYWÓW WRAZ Z WYŻSZYMI W OBLICZENIACH HYDROENERGETYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Bajkowski   

Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):3-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Krzywe opracowywane przez hydrologów wykorzystywane są do oceny zasobów energetycznych rzek i ustalenia parametrów instalacyjnych elektrowni wodnych. Pozwalają one na określenie wartości przepływów, ich wieloletniej, rocznej oraz sezonowej zmienności. Przepływy instalacyjne małych przepływowych nizinnych elektrowni wodnych wyznaczane są na podstawie zasobów energetycznych cieków, wartości spadów i kryteriów ekonomicznej efektywności inwestycji. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania krzywych czasowych przepływów do określenia przepływu instalacyjnego małych elektrowni wodnych. Analizę przeprowadzono dla założonych przepływów oraz wykorzystywanych przy opracowywaniu katastru energii wodnej. Spad obliczeniowy ustalano jako wielkość stałą jednostkową w założeniu takich samych zmian poziomów wody górnej i dolnej. Uzyskane wartości rocznych przepływów instalacyjnych odniesiono do średnich wartości natężeń przepływu w latach obliczeniowych oraz średniego przepływu w wieloleciu.Tempo wzrostu oraz ilości dostępnej energii stanowią dobre kryteria wyboru przepływu instalacyjnego małych przepływowych elektrowni wodnych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top