EN PL
UJĘCIE ILOŚCIOWE MAGAZYNOWANIA WODY W GLEBIE DLA ROŚLIN W DORZECZU RZEKI NITRY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Agriculture in Nitra
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):209-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Magazynowanie wody w glebie jest systematycznie badane przez ekspertów z różnych dyscyplin naukowych. Ten wzrost zainteresowania wynika głównie z działań ludzi, ale także z działania naturalnych procesów wpływających na dynamikę i ilość wody w tym zasobie wodnym. Celem badań było określenie ilości wody dostępnej w glebie dla roślin w dorzeczu rzeki Nitry w 2013 roku. Magazynowanie wody było obliczane w okresach od stycznia do marca, od kwietnia do sierpnia oraz od października do grudnia. Woda dostępna w glebie była określana jako różnica pomiędzy aktualną wilgotnością gleby a dostępnością wody ograniczoną przez tzw. hydrolimit. Pomiar wilgotności gleby był określany na podstawie wartości z siatki stacji hydrologicznych w dorzeczu. Do obliczeń ograniczonej dostępności wody użyto krzywych retencji. Dostępne najwyższe zmagazynowanie wody stwierdzono w pierwszym okresie (273,89 mm). W okresie od maja do sierpnia było ono niższe (194,32 mm), a w ostatnim okresie wynosiło tylko 152,14 mm.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top