EN PL
ZMIENNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA ODPŁYWU Z WYBRANYCH ZLEWNI NA OBSZARZE ZLEWNI GÓRNEJ WISŁY
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Baran-Gurgul   

Institute of Water Engineering and Water Management, Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):13-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczynnik odpływu jest jedną z podstawowych charakterystyk hydrologicznych zlewni. Można go określić uwzględniając wieloletnie, okresowe lub roczne ciągi pomiarowe. Na zmienność współczynnika odpływu mogą mieć wpływ m.in. ukształtowanie terenu, pokrycie i zagospodarowanie zlewni. Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy zmian współczynnika odpływu na przestrzeni 30 lat (1984––2013) dla 49 przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych w karpackiej części zlewni Górnej Wisły. Dodatkowej analizie poddano wpływ zmian w pokryciu i zagospodarowaniu zlewni na wartości współczynnika odpływu. Dane dotyczące opadów i przepływów dobowych zostały udostępnione przez IMGW-PIB, natomiast dane dotyczące pokrycia i zagospodarowania zlewni pochodzą z systemu CORINE Land Cover (1990, 2000, 2006, 2012).
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top