EN PL
WPŁYW WILGOTNOŚCI I PRĘDKOŚCI ŚCINANIA NA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE GRUNTÓW PYLASTYCH Z OKOLIC KOTLINY SĄDECKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Frapol Sp. z o.o., Kraków
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):165-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie gruntów pochodzących z okolic Starego Sącza (Kotlina Sądecka), podobnych pod względem uziarnienia. Celem pracy było określenie wpływu wilgotności oraz prędkości ścinania na otrzymane wartości wytrzymałość na ścinanie badanych gruntów oraz porównanie otrzymanych wyników badań z opisem teoretycznym wytrzymałości na ścinanie wykorzystującym uproszczony model wytrzymałości gruntów nienasyconych zaproponowany przez Vanapalli i in. [1996]. Wyniki badań wykazały, że wzrost wilgotności gruntów powoduje wyraźne zmniejszenie ich wytrzymałości na ścinanie, wpływając przede wszystkim na wartości spójności. Wyniki obliczeń wykazały, że wartości wytrzymałości na ścinanie określone teoretycznie dały stosunkowo dobrą zgodność z wynikami badań, potwierdzając tym samym istotny wpływ sił ssania na wytrzymałość gruntów na ścinanie. Wykazano również, że bardziej korzystne parametry wytrzymałościowe uzyskano dla gruntu charakteryzującego się mniejszą zawartością części organicznych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top