EN PL
WSKAŹNIKI GEO-ŚRODOWISKOWE W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):123-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej jest przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) w celu wdrożenia zasad ochrony i kształtowania środowiska w ramach dokumentów strategicznych i polityk rozwojowych. Jak pokazuje praktyka, SOOŚ są często wykonywane w sposób opisowy i subiektywny, co utrudnia przeprowadzenie ostatecznej oceny porównawczej alternatywnych wariantów rozwoju. Wykorzystanie wskaźników geo-środowiskowych, które pozwalają na kwantyfikację stanu środowiska, procesów transformacji i zjawisk zachodzących w przestrzeni, mogą przyczynić się do większej obiektywizacji SOOŚ. Celem artykułu jest próba wdrożenia wskaźników geo-środowiskowych do procedury SOOŚ. W ramach badań opracowano matrycę wskaźników geo-środowiskowych uwzględniających wskaźniki jakości środowiska i wskaźniki presji antropogenicznej. Do analiz wykorzystano oprogramowanie ArcGIS z platformą CommunityViz. Zaproponowana koncepcja i opracowany model oceny skutków środowiskowych dokumentów planistycznych stanowi wkład w dyskusję na temat metodologii SOOŚ i wykorzystania środowiska GIS w SOOŚ.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top