EN PL
WSTĘPNE SZACOWANIE WPŁYWU RETENCJI POLDEROWEJ NA OBNIŻENIE RYZYKA POWODZI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):125-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po doświadczeniach z powodzi w 2010 r., w celu ograniczenia ryzyka jej wystąpienia w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega, analizie poddano warunki pracy sześciu potencjalnych polderów, zlokalizowanych powyżej tego rejonu. Sprawdzono efekty ich działania w postaci obniżenia rzędnych zwierciadła wody w przekroju wodowskazowym Sandomierz oraz wskazano rekomendowane do dalszych analiz konfiguracje ich układów.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top