EN PL
WYBÓR NAJBARDZIEJ UŻYTECZNYCH BIOLOGICZNYCH SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA, Z WYKORZYSTANIEM METOD AHP I REMBRANDT
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Ecology i Environmental Protection, Poznan University of Life Sciences in Poznan
 
2
Department of Hydraulic and Sanitary Engineering, Poznan University of Life Sciences in Poznan
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):95-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule analizowano możliwość wykorzystania w wodzie wodociągowej biologicznego systemu wczesnego ostrzegania, bazując na wielokryterialnej metodzie podejmowania decyzji. Sprawdzono grupę pięciu organizmów (bezkręgowców, ryb, glonów, grzybów i bakterii) pod kątem wrażliwości na zakłócenia, obszar zastosowania, ilości wykrywanych zanieczyszczeń, prędkości reakcji oraz sposobu interpretacji danych. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że bezkręgowce są najbardziej wrażliwymi bioindykatorami (49% AHP, 29% Rembrandt). Pozostałymi organizmy użytecznymi w bilogicznych systemach wczesnego ostrzegania są ryby i glony. Bardziej problematyczne mogą być system oparte na reakcji grzybów i bakteri. Zarówno Rembrandt jak i AHP wykazały, że prędkość reakcji organizmów jest najważniejszym czynnikiem decydującym o skuteczności działania systemów. Rolą wszystkich biologicznych systemów wczesnego ostrzegania jest skrócenie czasu uzyskania informacji na temat występowania potencjalnych zagrożeń w wodzie, ponieważ standardowe metody monitoringu oparte na analizach fizycznych i chemicznych są zazwyczaj bardziej czasochłonne.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top