EN PL
WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DO OCENY STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):73-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) oraz podkreślenie znaczenia SIP jako środowiska do wykonywania analiz przestrzennych, w tym oceny stanu ładu przestrzennego. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość łącznej, automatycznej analizy danych pochodzących z różnych źródeł, przekazujących informację na różnych poziomach szczegółowości. Ocena stanu ładu przestrzennego jako jeden z przedmiotów analiz przestrzennych jest zadaniem szczególnie podatnym na subiektywne opinie, zatem istotne jest określenie merytorycznych zasad ww. procesu oraz dążenie do jego automatyzacji. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania SIP do oceny stanu ładu przestrzennego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top