Tłumaczenie polskojęzycznych artykułów na język angielski oraz weryfikacja językowa prac – zadanie finansowane w ramach umowy 629/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 
ISSN:1644-0765