EN PL
PRACA ORYGINALNA
Zastosowanie punktowej oceny stanu zachowania zabytkowych założeń rezydencjonalno-ogrodowych. studium przypadku: Wicimice i Iglice (województwo zachodniopomorskie)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253 C, 30-198 Kraków
 
 
Data nadesłania: 17-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-12-2023
 
 
Data akceptacji: 08-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Michał Uruszczak   

University of Agriculture in Kraków Department of Land Management and Landscape Architecture
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(4):75-92
 
WAŻNE
  • Implementation of manor park evaluation based on the scoring method.
  • Presentation of the principles of scoring method.
  • Case study of two parks in Wicimice and Iglice, Poland.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest zastosowanie punktowej oceny założeń rezydencjonalno-ogrodowych do waloryzacji historycznych, arystokratycznych parków w Wicimicach i Iglicach (woj. zachodniopomorskie). Wynik badania ma udowodnić skuteczność przyjętej metody badawczej, wskazać jej niedoskonałości i zalety oraz pomóc ją udoskonalić. Praca ma jednocześnie przybliżyć historię i współczesny obraz badanych obiektów.

Materiał i metody:
Badanie każdego z dwóch parków poprzedziła wizyta terenowa. Zastosowana ocena punktowa opiera się na kilku zasadniczych elementach składowych, takich jak: wykorzystanie terenu, stan układów kompozycyjnych, stan architektury (w tym też tzw. małej architektury), stan szaty roślinnej i stan bezpośredniego otoczenia parku. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać każdy ogród, to 21. Oceny poszczególnych elementów mogą być następujące: stan dobry, średni i zły. Stan dobry mogą uzyskać parki mające co najmniej 14 punktów, stan średni parki znajdujące się w zakresie od 8 do 13 punktów, stan zły mieści się w przedziale od 0 do 7 punktów.

Wyniki i wnioski:
Przeprowadzona analiza zarówno pałacu w Wicimicach, jak i w Iglicach wykazały, że ich stan ocenić należy jako zły. Przyczyna tego faktu to rzecz bardzo złożona, na którą składają się „rewolucyjne zmiany” w zakresie ich statusu własnościowego po roku 1945 i po roku 1989. Największą liczbę punktów otrzymało otoczenie obiektów (odpowiednio park w Wicimicach 3 pkt, Iglicach 2 pkt), co może być czynnikiem zachęcającym potencjalnych nabywców do zainwestowania w opracowywane założenia. Naturalne krajobrazy, lasy i zabytkowa spuścizna kulturowa na pewno zasługują na uznanie. Zgodnie z założeniami trzeba potwierdzić, iż metoda oceny stanu założeń rezydencjonalno-ogrodowych zastosowana przez autora – punktowa ocena założeń rezydencjonalno-ogrodowych – okazała się skuteczna.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top