EN PL
PRACA ORYGINALNA
ROZDZIAŁ PRZEPŁYWÓW W SIECI KANAŁÓW W WARUNKACH RUCHU USTALONEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 
 
Data nadesłania: 11-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-11-2018
 
 
Data akceptacji: 19-11-2018
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Gąsiorowski   

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):27-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono uproszczony algorytm obliczeniowy służący do oszacowania rozdziału przepływów w sieci kanałów w warunkach przepływu ustalonego.

Materiał i metody:
Algorytm obliczeniowy opiera się na warunkach zgodności w połączeniu kanałów wynikających z równania zachowania masy oraz uproszczonego równania energii, w którym przyjęto tylko zgodność poziomów wody. Wykorzystując dodatkowo związki pomiędzy rzędną zwierciadłem wody, a natężeniem przepływu w poszczególnych kanałach oraz urządzeniach występujących w tych kanałach wyprowadzono odpowiednie równanie. Otrzymane w ten sposób równanie bilansu masy jest równaniem nieliniowym względem tylko głębokości wody. W pracy do rozwiązania tego równania wykorzystano metodę siecznych. Przykładowe obliczenia z wykorzystaniem zaproponowanego algorytmu przeprowadzono dla układu hydraulicznego znajdującego się na potoku Strzyża w Gdańsku.

Wyniki i wnioski:
Zaproponowany algorytm rozdziału przepływów może stanowić alternatywę do metody analityczno-graficznej lub metody opartej na rozwiązaniu zagadnienia brzegowego dla układu równań różniczkowych zwyczajnych opisujących przepływ ustalony niejednostajny w sieci kanałów.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top