EN PL
PRACA ORYGINALNA
ANALIZA PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH, Z ZAWARTOŚCIĄ URANU W WODACH ŹRÓDLANYCH Z LESKA Z PERSPEKTYWĄ ICH BALNEOLOGICZNEGO ZASTOSOWANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chemii i Toksykologii Żywności, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
 
2
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka, Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
 
3
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka, Stróżowska 15, 38-500 Sanok
 
 
Data nadesłania: 11-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-01-2021
 
 
Data akceptacji: 19-01-2021
 
 
Data publikacji: 20-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Artur Michał Chorostyński   

Zakład Chemii i Toksykologii Żywności, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(4):33-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było wykonanie analizy pierwiastków śladowych w tym stężenia uranu w wodach źródlanych w miejscowości Lesko. Dodatkowo należało wykazać, iż podwyższone stężenie uranu w omawianych wodach źródlanych jest podstawą do przepuszczeń, że możemy mieć do czynienia z “wodą swoistą leczniczą radonową”.

Materiał i metody:
Na północnym skraju miasta znajdują się źródła wód leczniczych. Źródła zawierają słabo zmineralizowane wody siarczkowe o niskim potencjale redox (ORP) i lekkim odczynie alkalicznym. Wydajność tych źródeł mieści się w granicach 2-3 litrów na minutę. Stężenia pierwiastków i pierwiastków śladowych w wyżej wymienionych wodach źródlanych analizowano metodami: AAS, IC, ICP-MS, ICP-OES. Do przetwarzania wyników zastosowano statystyczną metodę testu t-Studenta.

Wyniki i wnioski:
Badania statystyczne wykazują, że stężenie uranu w wodach Leska jest wyższe niż w wodach siarczkowych z Rymanowa Zdroju. Na podstawie literatury z zakresu geologii wykazano, że w okolicach miejscowości Bezmiechowa - Monasterzec - Lesko występują niskie stężenia uranu w skałach, które wystarczają, aby wody źródlane zawierały śladowe ilości uranu w postaci zjonizowanej. Podwyższone stężenie uranu sugeruje obecność radonu w badanych wodach. W przypadku wykazania, że radon w wodach źródlanych występuje w odpowiednim stężeniu pozwoli to stosować w/w wody jako radonowe do celów balneologicznych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top