EN PL
PRACA ORYGINALNA
ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W ODCIEKACH Z UPRAWY TRUSKAWKI POWTARZAJĄCEJ OWOCOWANIE W WARUNKACH BEZGLEBOWYCH NA RYNNACH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Stanflex-Polski Instytut Truskawki
3
BIOCONT
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Michał Kopeć   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Data nadesłania: 20-09-2019
Data ostatniej rewizji: 06-11-2019
Data akceptacji: 06-11-2019
Data publikacji: 06-02-2020
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):13–23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przemysłowe bezglebowe uprawy roślin są związane z powstawaniem odcieków, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Ich zagospodarowanie stanowi ważne zagadnienie ze względu na ograniczenie rozpraszania składników w środowisku, ale również ograniczenie użycia wody, która w tego typu uprawach jest elementem kluczowym nie tylko pod względem ilościowym, ale i jakościowym.

Materiał i metody:
Na przykładzie plantacji truskawki powtarzającej owocowanie w systemie rynnowym na podłożu bezglebowym przeanalizowano zmienność składników w odciekach.

Wyniki i wnioski:
Skład chemiczny odcieków charakteryzowała zmienność zawartości pierwiastków (składników pokarmowych) w okresie wegetacji. Zmiany te są spowodowane ilością podawanych składników w pożywce i częstotliwością fertygacji uwarunkowaną transpiracją i ilością biomasy roślin warunkującą ilości pobieranych składników. Pod względem chemicznym ponowne wykorzystanie odcieków z plantacji truskawki w procesie odzysku nie jest wykluczone.

ISSN:1644-0765