EN PL
PRACA ORYGINALNA
ANALIZA WÓD ŹRÓDLANYCH Z LESKA W ASPEKCIE ICH LECZNICZYCH WŁAŚCIWOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
 
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
 
3
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka, Stróżowska 15, 38-500 Sanok (prac. emeryt.)
 
 
Data nadesłania: 12-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-08-2019
 
 
Data akceptacji: 27-08-2019
 
 
Data publikacji: 06-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Artur Chorostyński   

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):31-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było wykazanie właściwości leczniczych wód źródlanych z Leska na podstawie ich analizy fizykochemicznej.

Materiał i metody:
W Lesku znajdują się trzy aktywne źródła siarczkowe, oraz jedno mineralne. W próbkach wody z Leska (1, 2, 3) oznaczono siarczki i siarkowodór (siarka dwuwartościowa). Stężenie siarczków i siarkowodoru w źródłach, określono metodami: jodometryczną, fotometryczną i tiomercurymetryczną. We wszystkich próbkach wody sprawdzono obecność 7 metali ciężkich metodą ASA. We wszystkich badanych wodach dodatkowo przeprowadzono analizę ilościową takich składników jak: kwas metaborowy, kwas ortokrzemowy, siarka, brom, jod dwoma metodami: ICP-MS oraz ICP-OES. Oznaczono również zawartość fluoru metodą chromatografii jonowej.

Wyniki i wnioski:
Wszystkie wody z Leska oprócz wody mineralnej zawierają siarczki. We wszystkich wodach źródlanych nie wykryto metali ciężkich w tym rtęci oraz arsenu. Nie stwierdzono obecności litu oraz większej ilości żelaza i manganu. W wodach (1, 2, 3) nie wykryto obecności selenu i molibdenu. W badanych wodach (1, 2, 3, 4) stwierdzono obecność kwasu metaborowego, kwasu ortokrzemowego, fluoru i jodków.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top