EN PL
ZASTOSOWANIE INTERAKTYWNYCH WYKRESÓW DO OCENY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTW: STUDIUM POLSKI
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):141-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wielowymiarowe, interaktywne wykresy danych, jako narzędzie wspomagające prezentację i charakterystykę zjawisk przestrzennych. Analizie poddano zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego województw, definiowane w wielowymiarowej przestrzeni zmiennych. Klasyfikację obiektów przeprowadzono z wykorzystaniem metody typologii. Dane statystyczne pozyskano ze źródeł statystyki publicznej i zestawiono w formie macierzy, a następnie poddano normalizacji w celu doprowadzenia ich do bezpośredniej porównywalności. Badania pozwoliły zaobserwować duże zróżnicowanie rozwoju społecznogospodarczego województw w Polsce. Analiza liniowego rozkładu metawskaźników rozwoju wykazała, że ich najwyższe wartości przypadły w grupie czynników społecznych, zaś najniższe – przyrodniczych. W konkluzji zwrócono uwagę, że interaktywne wizualizacje danych uzupełniają tabelaryczną formę ich prezentacji, pozwalają analizować zjawiska w ujęciu przestrzennym ukazując ich wewnętrzną strukturę, a także relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi obiektami.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top