EN PL
PRACA ORYGINALNA
OCENA STANU TECHNICZNEGO UMOCNIEŃ BRZEGÓW CIEKÓW I ZBIORNIKÓW NA TERENIE MIASTA POZNANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii
 
 
Data nadesłania: 11-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-06-2019
 
 
Data akceptacji: 12-06-2019
 
 
Data publikacji: 17-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Hämmerling   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):3-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W prezentowanej publikacji oceniono stan techniczny umocnień na następujących obiektach: rzeki Warty, Cybiny, Jeziora Maltańskiego, Jeziora Rusałka, rzeki Bogdanki, Stawów Sołackich oraz rzeki Głównej.

Materiał i metody:
Brzegi rzek i zbiorników wodnych na terenie miast wymagają szczególnej uwagi. Naturalne procesy (akumulacja osadów, spływy powierzchniowe, filtracja wód gruntowych) oraz działanie człowieka (w tym również bezmyślne akty wandalizmu) wymuszają potrzebę ciągłego monitorowania brzegów oraz podejmowanie celowych działań zapewniających bezpieczeństwo ich użytkownika. Odpowiednio zaprojektowane, wykonane i utrzymane umocnienia pozwalają na długotrwałe zabezpieczenie skarp przed zniszczeniami oraz bezpieczny dostęp do wody mieszkańcom miasta. W Poznaniu dostęp do brzegów Warty i jej dopływów jest nieograniczony. Wzdłuż cieków powstały ścieżki spacerowe i rowerowe. Wody płynących rzek zostały spiętrzone, a atrakcją parków stały się zbiornik wodne. Największy sztuczny zbiornik Jeziora Maltańskiego na rzece Cybina, na którym powstał tor regatowy i kąpielisko, użytkowany jest w warunkach silnej antropopresji. Trybuny toru regatowego i jego zaplecze techniczne wykorzystywane są przy organizacji masowych imprez przez wielotysięczny tłum sympatyków sportów wodnych. Od pierwszych ciepłych wiosennych dni brzegi Warty na śródmiejskim odcinku rzeki okupowane są przez poznaniaków. Otwarte przy 4 plażach miejskich wypożyczalnie sprzętu pływającego oferują kajaki i łodzie z napędem motorowym.

Wyniki i wnioski:
Ogólny stan umocnień inwentaryzowanych brzegów rzek i zbiorników wodnych należy ocenić jako dobry. Najniższą ocenę, stan zadawalający, uzyskały umocnienia elastyczne w postaci narzutu kamiennego.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top