RESEARCH PAPER
ASSESSMENT SUSPENDED SEDIMENT CONDITIONS IN DRAINAGE SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
CORRESPONDING AUTHOR
Bogusław Michalec   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Submission date: 2019-09-20
Final revision date: 2019-11-14
Acceptance date: 2019-11-14
Publication date: 2020-02-27
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):49–58
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Aim of the study:
Tłumaczenie na język angielski uzgodniono z Wydawnictwem.

Material and methods:
Tłumaczenie na język angielski uzgodniono z Wydawnictwem.

Results and conclusions:
Tłumaczenie na język angielski uzgodniono z Wydawnictwem.

ISSN:1644-0765