EN PL
PRACA ORYGINALNA
ZMIANY REŻIMU LODOWEGO JEZIORA JAGODNE (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA POLSKA)
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute
 
2
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
3
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 19-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-11-2018
 
 
Data akceptacji: 05-11-2018
 
 
Data publikacji: 23-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bogumił Michał Nowak   

Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute, Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):89-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wskazanie kierunków i tempa zmian reżimu lodowego jeziora Jagodne w latach 1975-2015. Analiza przewidywalności występowania zjawisk lodowych w odniesieniu do stabilności i sezonowości oraz poznanie wzajemnych interakcji pomiędzy parametrami opisującymi reżim lodowy jeziora Jagodne.

Materiał i metody:
Dane wodowskazowe ze stacji IMGW-PIB Jagodne Małe na jeziorze Jagodne, dotyczące: terminów początku i końca zjawisk lodowych, początku i końca pokrywy lodowej oraz grubości pokrywy lodowej z lat 1975-2015. Średnie miesięczne temperatury powietrza ze stacji synoptycznej IMGW-PIB w Mikołajkach z wielolecia 1975-2015. Analiza statystyczna wykonana w oparciu o analizy trendów za pomocą nieparametrycznego testu Manna-Kendalla oraz metodę Colwella.

Wyniki i wnioski:
Przeprowadzone badania wykazały, że jezioro Jagodne na przestrzeni ostatnich dekad cechowało się pewnymi tendencjami do zmian reżimu lodowego. Trendy te należy utożsamiać z sukcesywnym skracaniem sezonu lodowego oraz zmniejszaniem się grubości pokrywy lodowej. Zmiany te jednak w przypadku początków i końca występowania zjawisk lodowych (w tym pokrywy lodowej) oraz miąższości pokrywy lodowej nie są istotne statystycznie. Tylko w przypadku czasu trwania zjawisk lodowych zaobserwowano jego skrócenie, które potwierdzono testem statystycznym Manna-Kendella. Analizowany obiekt reaguje w podobny sposób jak większość jezior, dla których prowadzone były badania, dotyczące zmian zlodzenia. Obserwowany wzrost średnich temperatur w kwietniu wpłynął natomiast na skrócenie czasu występowania zjawisk lodowych, w tym pokrywy lodowej. Odnotowane przemiany będą prowadziły do transformacji jeziora, a jej skutki z uwagi na sieć powiązanych ze sobą relacji (biotycznych i abiotycznych) są trudne do przewidzenia.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top