EN PL
PRACA ORYGINALNA
Uwarunkowania nawadniani gruntów rolnych w Uzbekistanie – studium przypadku rzeki Amu-Daria
 
Więcej
Ukryj
1
Karakalpak State University, Uzbekistan
 
2
Warsaw University of Life Scieces -SGGW
 
 
Data nadesłania: 06-03-2022
 
 
Data akceptacji: 09-03-2022
 
 
Data publikacji: 25-05-2022
 
 
Autor do korespondencji
Józef Mosiej   

Warsaw University of Life Scieces -SGGW
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(3-4):47-55
 
WAŻNE
  • The article presents the traditional irrigation systems used for many years and proposes changes in the dominant agricultural system in order to improve the food security of the Region. Considerable efforts and resources have been devoted to new forms of water management at the interstate level for water users associations.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono stosowane od wielu lat tradycyjne systemy nawadniania oraz zaproponowano zmiany w dominującym systemie rolniczym w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego Regionu. Wiele wysiłków i środków przeznaczono na nowe formy gospodarki wodnej na poziomie międzystanowym dla stowarzyszeń użytkowników wody. Wysuszenie Morza Aralskiego i rozwój nawodnień w górnych partiach zlewni rzeki Amu-Daria, a także regulacja przepływu rzeki istotnie wpłynęły na stan hydrogeologiczny i melioracyjny terenów nawadnianych regionu.

Materiał i metody:
Z uwagi na fakt, że istnieje wiele lat tradycyjnej technologii, jest to równoczesne stosowanie rozwiązań systemowych poprawiających bezpieczeństwo technologii Regionu. Wiele wysiłku i zasobów poświęcono nowym formom wody na poziomie międzystanowym dla stowarzyszeń użytkowników. Odwadnianie rzeki Aral i nawadnianie górnych zlewni rzeki Darii.

Wyniki i wnioski:
Szacowana średnia wydajność systemów nawadniających była bardzo niska i nie zmieniała się znacząco w czasie. Nawadnianie rozwijano głównie poprzez budowę nowych systemów nawadniających oraz, w mniejszym stopniu, przez rekonstrukcję starych. Szacuje się, że około 50% wody do nawadniania pobranej z rzek zostało utracone z powodu przesiąkania z kanałów i parowania. Generalnie można stwierdzić, że oddziaływanie dużych projektów melioracyjnych z zakresu melioracji pozytywnie wpłynęło na rozwój regionów rolniczych. Jednak nie wszystkie projekty przyniosły oczekiwane korzyści m.in. z różnych powodów, takich jak presja polityczna na zwiększenie produkcji biomasy poprzez próby stosowania niekiedy nieracjonalnych i wysokich dawek nawadniania, przekraczających zdolność retencyjną nawadnianej gleby.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top