EN PL
PRACA ORYGINALNA
OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA WIROWEGO REGULATORA ODPŁYWU NA PODSTAWIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO TYPU CFD
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
2
Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
 
 
Data nadesłania: 27-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-09-2019
 
 
Data akceptacji: 05-09-2019
 
 
Data publikacji: 13-01-2020
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jarosław Siuta   

Politechnika Krakowska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):85-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było odwzorowanie bi-stabilnej charakterystyki regulatora wirowego jak również wskazanie na optymalne parametry geometrii badanych regulatorów testowych, takich jak: średnica komory, pole otworu wlotowego i wylotowego dla zadanych warunków projektowych. Ponadto, dokonano weryfikacji metody oceniającej zakres efektywnego stosowania regulatorów wirowych na podstawie tzw. parametru wirowego (ang. swirl parameter) w świetle uzyskanych wyników modelowania numerycznego.

Materiał i metody:
W pracy zastosowano modelowanie numeryczne (CFD) odpływu ustalonego przez regulator wirowy dla zadanej wysokości ciśnienia dyspozycyjnego. Serie obliczeniowe przeprowadzono dla trzech wariantów geometrii regulatora. Rozwiązanie numeryczne równań modelu przepływu jednofazowej cieczy nieściśliwej (ang. Reynolds Averaged Navier-Stokes) wraz z domykającymi równaniami modelu turbulencji k-ε wykonano w programie komputerowym FLOW 3D.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane charakterystyki wydatku regulatora wirowego na podstawie obliczeń numerycznych mają przebieg bi-stabilny (dwugałęziowy oddzielony obszarem niestabilnym) co potwierdzone zostało wcześniej w eksperymentach laboratoryjnych przeprowadzonych przez innych badaczy. Pozytywnie zweryfikowano metodę oceniającą zakres efektywnego działania regulatorów wirowych na podstawie tzw. parametru wirowego (ang. swirl parameter) w świetle uzyskanych wyników modelowania numerycznego co pozwala na optymalne wymiarowanie regulatorów i właściwy ich dobór dla określonych warunków eksploatacji.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top