EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ocena skuteczności usuwania wskaźników sanitarnych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture
 
 
Data nadesłania: 14-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-06-2020
 
 
Data akceptacji: 08-06-2020
 
 
Data publikacji: 17-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Beata Paśmionka   

University of Agriculture
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(2):15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań podjętych w ramach niniejszej pracy była ocena efektywności biologicznego oczyszczania ścieków w zakresie eliminacji wskaźników sanitarnych w Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Piwnicznej Zdroju.

Materiał i metody:
W przeprowadzonych analizach oznaczano bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, Salmonella spp., Shigella spp. i Clostridium perfringens. Do oznaczenia bakterii wskaźnikowych zastosowano standardową metodę rozcieńczenia w zakresie od siedmiu do dziesięciu.

Wyniki i wnioski:
Stopień zanieczyszczenia ścieków surowych wskaźnikami sanitarnymi był porównywalny we wszystkich seriach badawczych. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków eliminacja badanych wskaźników była bardzo wysoka i utrzymywała się na poziomie 85-100%. Przeprowadzone analizy wskazują, że badana oczyszczalnia ścieków działa na wysokim poziomie eliminacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top