EN PL
PRACA ORYGINALNA
HYDRODYNAMICZNY MODEL 2D ŚRÓDMIEJSKIEGO WĘZŁA WODNEGO WE WROCŁAWIU I ANALIZA JEGO PRZEPUSTOWOŚCI POWODZIOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instyt Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 24-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2018
 
 
Data akceptacji: 02-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Robert Jerzy Banasiak   

Instyt Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):3-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza przepływu wód powodziowych przez wrocławski Śródmiejski Węzeł Wodny przed i po jego modernizacji

Materiał i metody:
Wykorzystanie numerycznego dwuwymiarowego modelu hydrodynamicznego MIKE21. Wykorzystanie danych pomiarowych powodzi historycznych.

Wyniki i wnioski:
Przedstawiono wybrane charakterystyki hydrauliczne, w tym rozdział przepływu wód w korytach węzła oraz profile zwierciadła wody dla obydwu wariantów z oceną wpływu inwestycji. Zweryfikowano przepływ maksymalny w Odrze Miejskiej podczas powodzi w 1997 r.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top